Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Tomsjön, 664744 142444 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-08 Stoppdatum 2015-06-08
Mängd (ton): 24,55 Kostnad totalt: 23857
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: