Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Sångaren, 663999 147620 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-03 Stoppdatum 2015-06-03
Mängd (ton): 28,29 Kostnad totalt: 27639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: