Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-03 Stoppdatum 2015-06-03
Mängd (ton): 28,68 Kostnad totalt: 28020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: