Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-26 Stoppdatum 2015-05-26
Mängd (ton): 84,74 Kostnad totalt: 82793
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: