Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-25 Stoppdatum 2015-05-25
Mängd (ton): 19,94 Kostnad totalt: 19478
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: