Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Jämnlången, 656604 143181 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-29 Stoppdatum 2015-06-29
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 3889
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: