Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Holmsjön, 656118 142818 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-29 Stoppdatum 2015-06-29
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 6800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: