Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjöunge, 655915 142717 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-29 Stoppdatum 2015-06-29
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 1945
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: