Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-30 Stoppdatum 2015-06-30
Mängd (ton): 26,83 Kostnad totalt: 36487
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: