Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ormtjärn, 659756 143234 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-27 Stoppdatum 2015-06-27
Mängd (ton): 6,02 Kostnad totalt: 10112
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: