Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Kvarntjärnen, 659183 143412 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-26 Stoppdatum 2015-06-26
Mängd (ton): 1,43 Kostnad totalt: 2402
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: