Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ö Djupedalstjärn5A, 1863djupe05Avm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-27 Stoppdatum 2015-06-27
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 6932
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: