Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Nordtjärn, 665334 143912 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-24 Stoppdatum 2015-06-24
Mängd (ton): 7,14 Kostnad totalt: 9665
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: