Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 661863 143817 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-26 Stoppdatum 2015-06-26
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 6213
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: