Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vattra, 665213 142878 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-25 Stoppdatum 2015-06-25
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: