Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärn, 657090 143441 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-29 Stoppdatum 2015-06-29
Mängd (ton): 0,71 Kostnad totalt: 966
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: