Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddtjärn, 662701 145212 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-25 Stoppdatum 2015-06-25
Mängd (ton): 2,86 Kostnad totalt: 3797
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: