Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mänttorpsbäcken4, 1885mänttorp4vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-23 Stoppdatum 2015-06-23
Mängd (ton): 1,24 Kostnad totalt: 1770
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: