Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Mörttjärnen, 664394 143583 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-06-24 Stoppdatum 2015-06-24
Mängd (ton): 2,78 Kostnad totalt: 3981
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: