Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Blanksjön, 651010 142885 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-07-01 Stoppdatum 2015-07-01
Mängd (ton): 3,57 Kostnad totalt: 6068
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: