Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-29 Stoppdatum 2015-10-01
Mängd (ton): 45,30 Kostnad totalt: 119547
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: