Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040022, 06VAT040022 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-02 Stoppdatum 2003-09-02
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: