Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hoan, Svartbäcken, 9_dos3 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-01-01 Stoppdatum 2015-12-31
Mängd (ton): 91,70 Kostnad totalt: 45850
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,9
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: