Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401torsb033vm , 2401torsb033vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-17 Stoppdatum 2015-09-17
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4239
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: