Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss015vm , 2409tryss015vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-27 Stoppdatum 2015-09-27
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 17753
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: