Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462loftb022vm , 2462loftb022vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-10 Stoppdatum 2015-09-10
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 4854
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: