Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462oxbäck055vm , 2462oxbäck055vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-10 Stoppdatum 2015-09-10
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt: 7409
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: