Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2463mossav104vm , 2463mossav104vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-12 Stoppdatum 2015-09-12
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 8884
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: