Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb037vm , 2480brännb037vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-21 Stoppdatum 2015-09-21
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8514
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: