Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån055vm , 2480gravån055vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-23 Stoppdatum 2015-09-23
Mängd (ton): 6,67 Kostnad totalt: 14261
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: