Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån075vm , 2480gravån075vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-22 Stoppdatum 2015-09-22
Mängd (ton): 15,43 Kostnad totalt: 32991
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: