Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä017vm , 2480idebä017vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-18 Stoppdatum 2015-09-18
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 15112
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: