Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä029vm , 2480idebä029vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-18 Stoppdatum 2015-09-18
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 4257
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: