Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm113vm , 2480klappm113vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-20 Stoppdatum 2015-09-20
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 10642
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: