Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm136vm , 2480klappm136vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-19 Stoppdatum 2015-09-19
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 8727
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: