Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb008vm , 2480malb008vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-19 Stoppdatum 2015-09-19
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 12771
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: