Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund003vm , 2482hund003vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-27 Stoppdatum 2015-09-27
Mängd (ton): 19,42 Kostnad totalt: 45040
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: