Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-29 Stoppdatum 2015-09-29
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 18478
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: