Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb033vm , 2482malb033vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-28 Stoppdatum 2015-09-28
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 27717
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: