Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb035vm , 2482malb035vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-29 Stoppdatum 2015-09-29
Mängd (ton): 29,88 Kostnad totalt: 69292
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: