Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482tvär006vm , 2482tvär006vm Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-29 Stoppdatum 2015-09-29
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 2310
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: