Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-13 Stoppdatum 2015-09-13
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 2532
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: