Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-12 Stoppdatum 2015-09-12
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 12514
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: