Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-11 Stoppdatum 2015-09-11
Mängd (ton): 19,89 Kostnad totalt: 42962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: