Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-11 Stoppdatum 2015-08-11
Mängd (ton): 45,02 Kostnad totalt: 59078
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: