Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-01-01 Stoppdatum 2015-12-31
Mängd (ton): 21,72 Kostnad totalt: 112699
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: