Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-28 Stoppdatum 2015-09-28
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 4912
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: