Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-14 Stoppdatum 2015-09-14
Mängd (ton): 41,85 Kostnad totalt: 40553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: