Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-26 Stoppdatum 2015-09-26
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 4699
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: