Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-15 Stoppdatum 2015-09-15
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 9946
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: